เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
แสดงข้อมูล   แต่ละห้อง   ทุกห้อง
    ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสอาคารเพื่อเลือกห้อง
สถานศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
   10  อาคารกองพละศึกษา
   11  อาคารโดม
   12  อาคารห้องสมุด
   2  อาคารเรียน 2
   3  อาคารเรียน 3
   4  อาคารเคมี/ฟิสิกส์
   5  อาคารคอมพิวเตอร์
   6  อ.กววศ ใหม่
   7  อ.กววศ. เก่า
   8  อาคารกองวิชาทหาร
   9  สโมสร นนอ.
  
สกอ | โรงเรียนนายเรืออากาศ | บริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2013   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โรงเรียนนายเรืออากาศ โทร.