เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 สถานศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช อาคารกองวิชาทหาร
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2564  / 1 2 3 
 
Day/Time
 
13:00-14:0014:00-15:0015:00-16:00
 
จ.
 
   
อ.  ทห 500
, 01
L1
 
 
พ.
 
   
 
พฤ.
 
   
 
ศ.
 
   
 
ส.
 
   
 
อา.
 
   


ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา, กลุ่ม ระดับการศึกษา
L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
  
สกอ | โรงเรียนนายเรืออากาศ | บริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2013   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โรงเรียนนายเรืออากาศ โทร.