ระบบบริการการศึกษาโรงเรียนนายเรืออากาศ

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 สังกัด : วิศวกรรมศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 ภาควิชา : เธเธญเธ‡เธงเธดเธŠเธฒเธงเธดเธจเธงเธเธฃเธฃเธกเน„เธŸเธŸเน‰เธฒเนเธฅเธฐเน‚เธขเธ˜เธฒ
 สาขาวิชา : เธชเธฒเธ‚เธฒเธงเธดเธŠเธฒเธงเธดเธจเธงเธเธฃเธฃเธกเน‚เธขเธ˜เธฒ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    33 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และภาษาอังกฤษ    12 หน่วยกิต
 1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    12 หน่วยกิต
 1.2.1 บังคับ    8 หน่วยกิต
 1.2.2 เลือก    4 หน่วยกิต
 1.31 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    4 หน่วยกิต
 1.41 กลุ่มวิชาทหาร (พื้นฐาน)    2 หน่วยกิต
 1.51 กลุ่มวิชาพลศึกษา    3 หน่วยกิต
 2 หมวดวิชาเฉพาะ    115 หน่วยกิต
 2.1 วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์    22 หน่วยกิต
 2.1.1 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์    9 หน่วยกิต
 2.1.2 กลุ่มวิชาฟิสิกส์    8 หน่วยกิต
 2.1.3 กลุ่มวิชาเคมี    5 หน่วยกิต
 2.2 วิชาเฉพาะสาขา    93 หน่วยกิต
 2.2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน/เฉพาะบังคับ    93 หน่วยกิต
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
 4 หมวดวิชาทหาร    10 หน่วยกิต
  
สกอ | โรงเรียนนายเรืออากาศ | บริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2013   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โรงเรียนนายเรืออากาศ โทร.