ระบบบริการการศึกษาโรงเรียนนายเรืออากาศ

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร

Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers
[Oracle][ODBC][Ora]ORA-00936: missing expression

SELECT levelname FROM avsreg.levelid WHERE levelid=