เมนูหลัก

หลักสูตรที่เปิดสอน
    สังกัด 
     สาขาวิชาหน่วยกิต ปีหลักสูตรปีศึกษาเกรดต่ำสุด
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี   
  ภาควิชา : กองวิชาวิศวกรรมอากาศยานและเทคโนโลยีการบิน   
  สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน1652553 4 2.00
  สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน1832558 5 2.00
  สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน1862563 5 2.00
  ภาควิชา : กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและอุตสาหการ   
  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล1612553 4 2.00
  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล1842558 5 2.00
  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล02563 5 2.00
  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ1592553 4 2.00
  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ1822558 5 2.00
  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการการบิน02563 5 2.00
  ภาควิชา : กองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและโยธา   
  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า1572553 4 2.00
  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า1812558 5 2.00
  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า02563 5 2.00
  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา1642553 4 2.00
  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา1812558 5 2.00
  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา02563 5 2.00
  
สกอ | โรงเรียนนายเรืออากาศ | บริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2013   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โรงเรียนนายเรืออากาศ โทร.