เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
คำอธิบาย : -
ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
-ชั้นปี 11 เม.ย. 2563 0:00 น.14 ส.ค. 2563 15:13 น.
-ชั้นปี 21 เม.ย. 2563 0:00 น.14 ส.ค. 2563 15:13 น.
-ชั้นปี 31 เม.ย. 2563 0:01 น.14 ส.ค. 2563 15:13 น.
-ชั้นปี 41 เม.ย. 2562 0:00 น.14 ส.ค. 2563 15:13 น.
-ช่วงวันเพิ่ม-ถอน- เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา1 ม.ค. 2563 0:00 น.30 ม.ค. 2564 0:00 น.
-ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา1 ม.ค. 2563 0:00 น.30 ม.ค. 2564 0:00 น.
-ช่วงวันทำการถอนรายวิชา1 ม.ค. 2563 0:00 น.30 ม.ค. 2564 0:00 น.
-ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา1 ม.ค. 2563 0:00 น.30 ม.ค. 2564 0:00 น.
-วันเปิด-ปิด การเรียน1 เม.ย. 2563 0:00 น.21 ส.ค. 2563 0:00 น.
-การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักเรียน20 ก.ค. 2563 0:00 น.16 ก.ย. 2563 0:00 น.
-วันที่เริ่มดูผลการเรียนของนักเรียน22 ก.ย. 2563 0:00 น.30 เม.ย. 2564 0:00 น.
-ช่วงวันของการส่งผลการเรียน1 ม.ค. 2563 0:00 น.2 ม.ค. 2564 18:00 น.
-วันสอบกลางภาค8 มิ.ย. 2563 8:30 น.12 มิ.ย. 2563 15:00 น.
  
สกอ | โรงเรียนนายเรืออากาศ | บริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2013   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โรงเรียนนายเรืออากาศ โทร.