เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
คำอธิบาย : -
ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
-ชั้นปี 126 ส.ค. 2562 0:00 น.27 ธ.ค. 2562 15:13 น.
-ชั้นปี 226 ส.ค. 2562 0:00 น.27 ธ.ค. 2562 15:13 น.
-ชั้นปี 326 ส.ค. 2562 0:01 น.27 ธ.ค. 2562 15:13 น.
-ชั้นปี 426 ส.ค. 2562 0:00 น.27 ธ.ค. 2562 15:13 น.
-ช่วงวันเพิ่ม-ถอน- เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา2 ก.ค. 2562 0:00 น.28 ธ.ค. 2562 0:00 น.
-ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา2 ก.ค. 2562 0:00 น.28 ธ.ค. 2562 0:00 น.
-ช่วงวันทำการถอนรายวิชา2 ก.ค. 2562 0:00 น.28 ธ.ค. 2562 0:00 น.
-ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา2 ก.ค. 2562 0:00 น.28 ธ.ค. 2562 0:00 น.
-วันเปิด-ปิด การเรียน26 ส.ค. 2562 0:00 น.27 ธ.ค. 2562 0:00 น.
-การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักเรียน9 ต.ค. 2562 0:00 น.21 ม.ค. 2563 0:00 น.
-วันที่เริ่มดูผลการเรียนของนักเรียน30 ม.ค. 2563 0:00 น.31 พ.ค. 2563 0:00 น.
-ช่วงวันของการส่งผลการเรียน19 ต.ค. 2562 0:00 น.30 เม.ย. 2563 18:00 น.
-วันสอบกลางภาค14 ต.ค. 2562 8:30 น.18 ต.ค. 2562 15:00 น.
  
สกอ | โรงเรียนนายเรืออากาศ | บริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2013   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โรงเรียนนายเรืออากาศ โทร.