เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
คำอธิบาย : -
ปีการศึกษา2560  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
-ชั้นปี 14 เม.ย. 2560 0:00 น.25 ส.ค. 2560 15:13 น.
-ชั้นปี 24 เม.ย. 2560 0:00 น.25 ส.ค. 2560 15:13 น.
-ชั้นปี 34 เม.ย. 2560 0:01 น.25 ส.ค. 2560 15:13 น.
-ชั้นปี 44 เม.ย. 2560 0:00 น.25 ส.ค. 2560 15:13 น.
-ช่วงวันเพิ่ม-ถอน- เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา1 มี.ค. 2560 0:00 น.30 ธ.ค. 2560 0:00 น.
-ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา1 มี.ค. 2560 0:00 น.30 ธ.ค. 2560 0:00 น.
-ช่วงวันทำการถอนรายวิชา1 มี.ค. 2560 0:00 น.30 ธ.ค. 2560 0:00 น.
-ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา1 มี.ค. 2560 0:00 น.30 ธ.ค. 2560 0:00 น.
-วันเปิด-ปิด การเรียน3 เม.ย. 2560 0:00 น.25 ส.ค. 2560 0:00 น.
-การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักเรียน9 มิ.ย. 2560 0:00 น.15 ก.ย. 2560 0:00 น.
-วันที่เริ่มดูผลการเรียนของนักเรียน7 ส.ค. 2560 0:00 น.30 ก.ย. 2560 0:00 น.
-ช่วงวันของการส่งผลการเรียน3 เม.ย. 2560 0:00 น.14 ก.ย. 2560 18:00 น.
-วันสอบกลางภาค7 ก.ค. 2560 8:30 น.18 ส.ค. 2560 15:00 น.
  
สกอ | โรงเรียนนายเรืออากาศ | บริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2013   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โรงเรียนนายเรืออากาศ โทร.