เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
คำอธิบาย : -
ปีการศึกษา2560  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
-ชั้นปี 128 ส.ค. 2560 0:00 น.5 ม.ค. 2561 18:00 น.
-ชั้นปี 228 ส.ค. 2560 0:00 น.5 ม.ค. 2561 18:00 น.
-ชั้นปี 328 ส.ค. 2560 0:00 น.5 ม.ค. 2561 18:00 น.
-ชั้นปี 428 ส.ค. 2560 0:00 น.5 ม.ค. 2561 18:00 น.
-ช่วงวันเพิ่ม-ถอน- เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา1 ส.ค. 2560 0:00 น.30 ส.ค. 2560 18:00 น.
-ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา1 ส.ค. 2560 15:14 น.30 ธ.ค. 2560 0:00 น.
-ช่วงวันทำการถอนรายวิชา1 ส.ค. 2560 15:14 น.30 ธ.ค. 2560 0:00 น.
-ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา1 ส.ค. 2560 15:14 น.30 ธ.ค. 2560 0:00 น.
-วันเปิด-ปิด การเรียน28 ส.ค. 2560 15:14 น.30 ธ.ค. 2560 0:00 น.
-การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักเรียน1 ต.ค. 2560 0:00 น.30 มี.ค. 2561 18:00 น.
-ช่วงวันของการส่งผลการเรียน28 ส.ค. 2560 0:00 น.15 ม.ค. 2561 18:00 น.
-วันสอบกลางภาค15 ต.ค. 2560 8:30 น.20 ต.ค. 2560 15:00 น.
  
สกอ | โรงเรียนนายเรืออากาศ | บริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2013   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โรงเรียนนายเรืออากาศ โทร.