เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
คำอธิบาย : -
ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
-ชั้นปี 12 เม.ย. 2561 0:00 น.24 ส.ค. 2561 15:13 น.
-ชั้นปี 22 เม.ย. 2561 0:00 น.24 ส.ค. 2561 15:13 น.
-ชั้นปี 32 เม.ย. 2561 0:01 น.24 ส.ค. 2561 15:13 น.
-ชั้นปี 42 เม.ย. 2561 0:00 น.24 ส.ค. 2561 15:13 น.
-ช่วงวันเพิ่ม-ถอน- เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา2 เม.ย. 2561 0:00 น.30 ส.ค. 2561 0:00 น.
-ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา2 เม.ย. 2561 0:00 น.30 ส.ค. 2561 0:00 น.
-ช่วงวันทำการถอนรายวิชา2 เม.ย. 2561 0:00 น.30 ส.ค. 2561 0:00 น.
-ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา2 เม.ย. 2561 0:00 น.30 ส.ค. 2561 0:00 น.
-วันเปิด-ปิด การเรียน2 เม.ย. 2561 0:00 น.17 ส.ค. 2561 0:00 น.
-การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักเรียน9 มิ.ย. 2561 0:00 น.30 ต.ค. 2561 0:00 น.
-วันที่เริ่มดูผลการเรียนของนักเรียน6 ส.ค. 2561 0:00 น.31 ต.ค. 2561 0:00 น.
-ช่วงวันของการส่งผลการเรียน3 เม.ย. 2561 0:00 น.2 ต.ค. 2561 18:00 น.
-วันสอบกลางภาค21 พ.ค. 2561 8:30 น.25 พ.ค. 2561 15:00 น.
  
สกอ | โรงเรียนนายเรืออากาศ | บริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2013   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โรงเรียนนายเรืออากาศ โทร.