เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
คำอธิบาย : -
ปีการศึกษา2559  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
-ชั้นปี 130 มี.ค. 2559 15:14 น.21 ธ.ค. 2559 15:13 น.
-ชั้นปี 230 มี.ค. 2559 15:14 น.21 ธ.ค. 2559 0:00 น.
-ชั้นปี 330 มี.ค. 2559 15:14 น.21 ธ.ค. 2559 15:13 น.
-ชั้นปี 430 มี.ค. 2559 15:14 น.21 ธ.ค. 2559 0:00 น.
-ช่วงวันเพิ่ม-ถอน- เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา1 มี.ค. 2559 0:00 น.30 ธ.ค. 2559 0:00 น.
-ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา1 มี.ค. 2559 0:00 น.30 ธ.ค. 2559 0:00 น.
-ช่วงวันทำการถอนรายวิชา1 มี.ค. 2559 0:00 น.30 ธ.ค. 2559 0:00 น.
-ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา30 มี.ค. 2559 0:00 น.30 ธ.ค. 2559 0:00 น.
-วันเปิด-ปิด การเรียน30 มี.ค. 2559 0:00 น.28 ส.ค. 2559 0:00 น.
-การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักเรียน31 ก.ค. 2559 0:00 น.30 ก.ย. 2559 0:00 น.
-วันที่เริ่มดูผลการเรียนของนักเรียน13 ก.ย. 2559 0:00 น.30 ก.ย. 2559 0:00 น.
-ช่วงวันของการส่งผลการเรียน30 พ.ค. 2559 0:00 น.14 ก.พ. 2560 18:00 น.
-วันสอบกลางภาค6 มิ.ย. 2559 8:30 น.10 มิ.ย. 2559 15:00 น.
  
สกอ | โรงเรียนนายเรืออากาศ | บริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2013   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โรงเรียนนายเรืออากาศ โทร.