เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
คำอธิบาย : -
ปีการศึกษา2559  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
-ชั้นปี 129 ส.ค. 2559 0:00 น.30 ธ.ค. 2559 0:00 น.
-ชั้นปี 229 ส.ค. 2559 15:14 น.30 ธ.ค. 2559 0:00 น.
-ชั้นปี 329 ส.ค. 2559 15:14 น.30 ธ.ค. 2559 0:00 น.
-ชั้นปี 429 ส.ค. 2559 15:14 น.30 ธ.ค. 2559 0:00 น.
-ช่วงวันเพิ่ม-ถอน- เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา29 ส.ค. 2559 15:14 น.30 ต.ค. 2559 0:00 น.
-ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา29 ส.ค. 2559 15:14 น.30 ต.ค. 2559 0:00 น.
-ช่วงวันทำการถอนรายวิชา29 ส.ค. 2559 15:14 น.30 ต.ค. 2559 0:00 น.
-ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา30 ส.ค. 2559 15:14 น.30 ต.ค. 2559 0:00 น.
-วันเปิด-ปิด การเรียน29 ส.ค. 2559 15:14 น.30 ธ.ค. 2559 0:00 น.
-การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักเรียน6 ธ.ค. 2559 0:00 น.30 ม.ค. 2560 21:00 น.
-วันที่เริ่มดูผลการเรียนของนักเรียน30 ธ.ค. 2559 0:00 น.12 ม.ค. 2560 0:00 น.
-ช่วงวันของการส่งผลการเรียน10 ส.ค. 2559 0:00 น.16 ม.ค. 2560 18:00 น.
-วันสอบกลางภาค17 ต.ค. 2559 0:00 น.21 ต.ค. 2559 15:00 น.
  
สกอ | โรงเรียนนายเรืออากาศ | บริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2013   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โรงเรียนนายเรืออากาศ โทร.