เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
คำอธิบาย : -
ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
-ชั้นปี 124 ส.ค. 2563 0:00 น.25 ธ.ค. 2563 15:13 น.
-ชั้นปี 224 ส.ค. 2563 0:00 น.25 ธ.ค. 2563 15:13 น.
-ชั้นปี 324 ส.ค. 2563 0:00 น.25 ธ.ค. 2563 15:13 น.
-ชั้นปี 424 ส.ค. 2563 0:00 น.25 ธ.ค. 2563 15:13 น.
-ช่วงวันเพิ่ม-ถอน- เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา2 ส.ค. 2563 0:00 น.28 ธ.ค. 2563 0:00 น.
-ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา2 ส.ค. 2563 0:00 น.28 ธ.ค. 2563 0:00 น.
-ช่วงวันทำการถอนรายวิชา2 ส.ค. 2563 0:00 น.28 ธ.ค. 2563 0:00 น.
-ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา2 ส.ค. 2563 0:00 น.28 ธ.ค. 2563 0:00 น.
-วันเปิด-ปิด การเรียน24 ส.ค. 2563 0:00 น.25 ธ.ค. 2563 0:00 น.
-การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักเรียน1 ธ.ค. 2563 0:00 น.31 ธ.ค. 2563 0:00 น.
-วันที่เริ่มดูผลการเรียนของนักเรียน30 มี.ค. 2564 0:00 น.31 ธ.ค. 2564 0:00 น.
-ช่วงวันของการส่งผลการเรียน19 ส.ค. 2563 0:00 น.30 มิ.ย. 2564 18:00 น.
-วันสอบกลางภาค12 ก.ย. 2563 8:30 น.16 ต.ค. 2563 15:00 น.




  
สกอ | โรงเรียนนายเรืออากาศ | บริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2013   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โรงเรียนนายเรืออากาศ โทร.