เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
คำอธิบาย : -
ปีการศึกษา2564  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
-ชั้นปี 11 เม.ย. 2564 0:00 น.13 ส.ค. 2564 15:13 น.
-ชั้นปี 21 เม.ย. 2564 0:00 น.13 ส.ค. 2564 15:13 น.
-ชั้นปี 31 เม.ย. 2564 0:01 น.13 ส.ค. 2564 15:13 น.
-ชั้นปี 41 เม.ย. 2564 0:00 น.13 ส.ค. 2564 15:13 น.
-ช่วงวันเพิ่ม-ถอน- เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา1 ก.พ. 2564 0:00 น.30 ธ.ค. 2564 0:00 น.
-ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา1 ก.พ. 2564 0:00 น.30 ธ.ค. 2564 0:00 น.
-ช่วงวันทำการถอนรายวิชา1 ก.พ. 2564 0:00 น.30 ธ.ค. 2564 0:00 น.
-ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา1 ก.พ. 2564 0:00 น.30 ธ.ค. 2564 0:00 น.
-วันเปิด-ปิด การเรียน1 เม.ย. 2564 0:00 น.13 ส.ค. 2564 0:00 น.
-การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักเรียน19 ก.ค. 2564 0:00 น.30 ส.ค. 2564 0:00 น.
-วันที่เริ่มดูผลการเรียนของนักเรียน22 ก.ย. 2563 0:00 น.30 ธ.ค. 2564 0:00 น.
-ช่วงวันของการส่งผลการเรียน1 ก.พ. 2564 0:00 น.30 ธ.ค. 2564 18:00 น.
-วันสอบกลางภาค7 มิ.ย. 2564 8:30 น.11 มิ.ย. 2564 15:00 น.
  
สกอ | โรงเรียนนายเรืออากาศ | บริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2013   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โรงเรียนนายเรืออากาศ โทร.